Meny Stäng

Har jag ME/CFS?

ME/CFS klassificeras som en neurologisk sjukdom enligt Världshälsoorganisationen WHO (ICD G93.3). Benämningen där är ”postviral trötthet” eller ”benign myalgisk encefalomyelit”. Tröttheten och sjukdomskänslan ska ha kvarstått i minst 6 månader och har oftast en klar debut i samband med någon form av infektion. Vissa patienter insjuknar dock utan tydligt samband med infektion.

Personer med ME/CFS beskriver en extrem fysisk och mental utmattning ofta i kombination med sjukdomskänsla. Kännetecknande för sjukdomen ar en nytillkommen och oförklarad trötthet/utmattning som inte går att vila bort. Besvären försämras av ansträngning och försämringen kvarstår i över 24 timmar.
Andra symtom är sömnstörning, influensakänsla, feber/feberkänsla, muskelsmärta, domningar, återkommande infektioner, autonoma symtom som hjärtklappning och blodtrycksfall vid uppresning (ortostatism) och problem med koncentration och minne.

ME/CFS är en uteslutningsdiagnos som bygger på att patienten uppfyller specifika anamnes- och symtomkriterier samt att andra sjukdomar som kan ge liknande symtom är uteslutna.

Om du misstänker att du drabbats av ME/CFS bör du ta kontakt med din vårdcentral för att genomgå utredning.

Utredning i primärvård innebär noggrann genomgång av sjukhistoria/symtom, kroppslig undersökning och provtagning. Detta för att utesluta att dina symtom inte beror av någon annan fysisk- eller psykisk sjukdom.
Ibland behövs röntgenundersökningar eller bedömning av t ex psykiatriker, neurolog eller annan specialistläkare.

Barn under 18 år med oklar trötthet bör remitteras till barn- och ungdomsmedicinsk mottagning i första hand.

Läs mer om ME/CFS på Riksföreningen för ME-patienter