Meny Stäng

Ledord och värderingar

Jämlikhet, omtanke och förändring. Stora Sköndals ledord genomsyrar allt vi gör och är den riktlinje som vägleder oss i det dagliga arbetet. Hos oss är de inte bara vackra ord att hänga på väggen, eller en bortglömd sida i ett managementdokument. Våra ledord är våra värderingar omsatta i praktisk handling och vi använder dem varje dag.

Jämlikhet – för att alla människor är lika mycket värda
Vi gör inte skillnad på människor. Var du kommer ifrån, vad du tror på, vem du älskar eller hur gammal du är spelar ingen roll. Vi möter dig som du är.

 • Vi välkomnar
 • Vi uppmuntrar
 • Vi anpassar
 • Vi förutsätter inte

Omtanke – för att det är så vi bygger ett gott samhälle
Vi arbetar för att människor ska få växa och utvecklas utifrån sina unika förutsättningar. Vi skapar plats för individen och ser till att allas röster blir hörda.

 • Vi frågar
 • Vi lyssnar
 • Vi möjliggör
 • Vi undviker ingen

 Förändring – för att vi inte är där än

Vi vet att samhället skulle kunna se annorlunda ut. Vi jobbar aktivt för att påverka uppdragsgivare och politiker att ta beslut som är i linje med vår vision. Vi strävar alltid efter att bli bättre.

 • Vi utbildar
 • Vi bjuder in
 • Vi är med i debatten
 • Vi står inte still