Meny Stäng

Ett nära ledarskap

På Stora Sköndal arbetar vi med ett nära ledarskap. Det innebär att chefer finns nära sina medarbetare i vardagen, tillgängliga för att stötta och stärka, ge uppskattning och återkoppling.

Ett nära ledarskap ger möjlighet att se medarbetarnas behov, så att alla som jobbar på Stora Sköndal har möjlighet att lyckas med sina uppdrag och kan växa och utvecklas utifrån sina unika förutsättningar.

Så här säger två av våra medarbetare:

Ledarskapet på Stora Sköndal skulle jag beskriva som ett kort avstånd mellan ledaren och medarbetaren och att medarbetaren i hög grad är involverad i beslutsprocessen. Jag tycker att ledarskapet hänger ihop med ledordet omtanke: Jag ges utrymme till eget ansvar, men min chef finns där som stöd. ”  – Niklas, Business Controller

”Som chef är jag tydliggörande och involverar medarbetarna i verksamhetens mål och visioner. Jag ser till att vara tillgänglig för medarbetarna, boende och anhöriga och lägger stor vikt vid att ta tillvara på den stora erfarenhet och yrkesskicklighet som finns hos medarbetarna. Genom att inspirera och arbeta coachande hjälper jag medarbetarna att växa och ta tillvara sina egna resurser och sin profession”. – Morvarid, Verksamhetschef