Meny Stäng

Åsa Andersson, Direktor

Berätta om ditt jobb!

Jag är övergripande ansvarig för all verksamhet på Stora Sköndal, såväl våra kärnverksamheter som våra fastigheter. Jag leder vår ledningsgrupp och samarbetar med alla områdeschefer. Jag sitter också i stiftelsens samtliga råd och rapporterar mitt arbete till vår styrelse.

Vad uppskattar du mest med ditt jobb?

Den stora variationen och att jag på riktigt kan påverka vad som händer inom Stora Sköndal. Framför allt att få arbeta med så många härliga människor.

Hur skulle du beskriva ledarskapet på Stora Sköndal?

En tydlig ansvarskänsla, framåtanda, hög kompetens, mod och gemenskap.

Vad tycker du är fördelar med att arbeta på Stora Sköndal?

Att du får möjlighet att pröva nya saker och att det är tillåtet att misslyckas. För mig är det också bredden på verksamheten, att vi har så många olika kompetensområden och så många olika typ av kunder – allt från barn till äldre.