Meny Stäng

Maria Edman, Sjuksköterska, äldreomsorgen

Berätta om ditt jobb!

För att beskriva mitt arbete kort så arbetar jag med att identifiera vilka hälsoresurser de boende har, hur vi kan främja hälsa och förebygga sjukdom. I det arbetet ingår att göra bedömningar, planera insatser och utföra uppföljningar.

Vad uppskattar du mest med ditt jobb?

Jag uppskattar mina kollegor, vi har ett bra samarbete i arbetsteamet. Jag tycker dessutom om kontinuiteten som kan upprätthållas inom äldreomsorgen.

Hur tycker du våra ledord märks i vardagen?

För mig är det en självklarhet att arbeta utifrån våra ledord. Vi strävar efter att boende ska känna trygghet i sin vardag, vi ska hjälpa dem att utföra så mycket de själva kan och vi behandlar alla lika.

Hur skulle du beskriva ledarskapet på Stora Sköndal?

Jag har en bra kommunikation med min chef och det är ett öppet klimat i dialogen med ledningen. Det finns en vilja till utveckling i ledningen på Stora Sköndal, vilket jag tycker mycket om.