Meny Stäng

Linda Glysing, Teamchef Villa Magnolia

Hur ser en typisk arbetsdag som teamchef på äldreboendet Villa Magnolia ut?

Jag spenderar arbetsdagen på avdelning och deltar i det dagliga omvårdnadsarbetet tillsammans med personalen. På så vis får jag en helhetsbild av vårt givande arbete.

Att jobba nära våra äldre gör att jag får individuella stunder med alla våra boende och kan då också uppmärksamma om det är något vi behöver ta upp i teamet eller om något behöver förändras. Det är viktigt att jag förstår hur de boende mår och att jag är på plats för att plocka upp deras signaler för att kunna förvalta uppdraget på bästa sätt.

På eftermiddagen har jag administrativ tid. Som teamchef har jag personalansvar och där ingår att arbeta för att personalgruppen jobbar och mår bra tillsammans. Jag bemannar och planerar scheman, täcker vakanta pass och ordnar vikarier. Jag planerar för olika sorters möten, reflektionstid och utbildningar. Kontakt med anhöriga utgör också en stor del av det administrativa arbetet.

Hur integrerar du Stora Sköndals ledord – omtanke, jämlikhet och förändring – i ditt dagliga ledarskap och i teamets arbete?

Vi jobbar med människor som är beroende av att vi som medarbetare och medmänniskor är öppna för förändring. Därför ska vi i möjligaste mån se till att våra äldre kan fortsätta vara dem de är.

För att vi ska kunna visa omtanke för varandra är det viktigt att alla i teamet förstår hur varje kollegas individuella förmågor och kompetenser gynnar gruppen som helhet.

Ingen medarbetare ska behöva utsättas för dåligt bemötande från kollegor och det är viktigt att ta reda på vad det är som skapar ett beteende. Det är oerhört viktigt med förståelse och att inta en nyfiken inställning till vad det är som ligger bakom en gruppdynamik. Då blir det lättare att förstå vilka förändringar som är möjliga att genomföra för att personalgruppen ska må bra.

På vilket sätt utvecklas du i din ledarroll?

En del rutiner behöver tid att utvecklas och det är en förutsättning att medarbetarna följer den tänkta strukturen för att det ska fungera. Det känns bra när mina medarbetare ger positiv feedback kring att vi lyckats implementera ett arbetssätt eller en rutin tillsammans som ett team. I januari ska jag påbörja en ledarskapsutbildning som pågår i två år och det ser jag verkligen fram emot!

Hur samarbetar ditt team för att skapa den bästa omsorgen och servicen för de boende?

Vi jobbar nära i den dagliga omsorgen och i kontakten med de boende. Vi dokumenterar under hela dygnet och kan på så vis upptäcka om vi behöver göra förändringar. Vi delar med oss av upplevelser och umgås med de boende på boendegrupperna. Det är också viktigt att ha nära kontakt med de anhöriga som har behov av det.

Varför tycker du att just Stora Sköndal är en bra arbetsplats att vara teamchef på?

Det är en trygghet att stiftelsen funnits så länge och har en etablerad grund med många professioner att ta hjälp utav. Stora Sköndal satsar mycket på vidareutveckling och utbildning. Stora Sköndal investerar i sina medarbetare, vi erbjuds exempelvis massage under arbetstid och får ta del av olika utbildningar. Jag uppskattar verkligen våra frukostar och att vi som medarbetare får stunder tillsammans att reflektera och lära oss av varandra. Jag känner att jag har stöd från min verksamhetschef om jag behöver det, vilket känns tryggt för mig.

Vad skiljer Stora Sköndal från andra arbetsplatser?

Jag trivs med strukturen vi har och att vi känns som en enhet fast vi är många anställda och jobbar på olika platser rent geografiskt.

Läs mer om Villa Magnolia här

Villa Magnolia

Villa Magnolia har fått Silviahemscertifiering