Meny Stäng

Peter Andersson, Boendestödjare

Berätta om ditt jobb!

Som boendestödjare verkar jag bredvid människor som av olika skäl är i behov av stöttning i sin vardag. Det är framförallt ett motiverande arbete där du som individ fungerar lite som ett multiverktyg för klientens räkning, där målet alltid är att öka människors självständighet efter personens egna förutsättningar och behov.

Vad uppskattar du mest med ditt jobb?

Det jag uppskattar mest är nog att få arbeta mycket utifrån mig själv för att tillsammans finna vägar framåt. Jobbet kräver en hel del flexibilitet och lyhördhet vilket jag trivs bra med. Fördelen med att jobba på Stora Sköndal är den gemytliga känslan man får på området där olika verksamheter samsas under samma paroll, där jag stolt kan erbjuda olika boendemöjligheter till klienter som ett led till en förbättrad levnadstillvaro.

Hur tycker du våra ledord märks i vardagen?

Ordet jämlikhet tycker jag ligger till grund för den arbetsrelation som vi försöker skapa inom stiftelsen Stora Sköndal, där våra olikheter också förenar oss inte utesluter. Omtanken är hur vi närmar oss varandra på ett respektfullt sätt, där personlig integritet och självbestämmande går före allt. Detta är också det långsiktiga arbete som leder till förändring i mina ögon.

Hur skulle du beskriva ledarskapet på Stora Sköndal?

Som relativt ny inom Stora Sköndal har jag en bild av den egna verksamheten som en platt organisation med ett delat ledarskap bland medarbetarna under vägledning av vår verksamhetschef, vilket jag upplever som positivt.