Meny Stäng

Utveckling och karriär

Att utvecklas i sin yrkesroll är en förutsättning både för att trivas på jobbet och för att känna engagemang. Därför är medarbetarnas kompetensutveckling en prioriterad aktivitet på Stora Sköndal. Din kompetensutvecklingsplan upprättas varje år i samband med utvecklingssamtalet, och innehåller tydliga målsättningar, vägar att nå målet och hur vi kan stötta dig på vägen. Några exempel på utvecklingsmöjligheter inom Stora Sköndal:

Utbildning

Vi ger dig möjlighet att gå utbildningar och kurser och du kan få bidrag till kurslitteratur. Vi håller bl a återkommande utbildningar inom HBTQ, HLR, hot och våld, BPSD, lyft- och förflyttningsteknik.

Ombudsroller

Om du vill fördjupa dig i ett område finns möjlighet att söka ombudsroller, vilket ger dig extra ansvar för exempelvis aktiviteter för de boende, kost och måltid eller digitala verktyg.

Teamchef

Vill du få mer ansvar och vara med och utveckla andra? Då kan du söka en teamchefsroll. Vi ger dig rätt verktyg via vår teamchefsutbildning.