Meny Stäng

Carola Sahlén, Förskollärare

Berätta om en typisk arbetsdag på Tollare förskola?

Vi startar upp verksamheten tillsammans utomhus, yngre och äldre åldrar. Vid 9:00 delar vi upp oss avdelningsvis och följer vår veckostruktur resten av dagen.

Hur integreras värdegrundsarbete i den dagliga verksamheten på förskolan?

Värdegrundsarbetet är centralt i alla rutiner, alla dagar i veckan. Vi har gemensamma strategier som vi introducerar och implementerar i barngruppen.

Hur samarbetar ni i teamet för att skapa en kreativ miljö?

Vi arbetar utefter ett förhållningssätt med fokus på ledorden ”jämlikhet” ”omtanke” och förändring”. Fullt fokus ligger på barnen och deras utvecklingsprocesser. “Var befinner sig barnen?” Dessa dialoger syns sedan i miljöerna.

Berätta om arbetsklimatet på Tollare förskola?

Vi har högt i tak och vill ständigt förändras till det bättre så alla barn ska få det de har rätt till. Vi lyfter varandra och stöttar varandra i vårt arbete och har ett positivt förhållningssätt med många skratt!

Vad uppskattar du mest med ditt jobb?

Jag uppskattar att jag får vara en del av barnens första tid i förskolans värld. Att få möta alla barn och få möjlighet att påverka och ge dem förutsättningar till utveckling och lärande som de senare har med sig i livet.

Relaterad läsning om Stora Sköndals barnomsorg

Stora Sköndals förskolor