Meny Stäng

Åsa Samuelsson, Sjuksköterska, Neurologisk rehabilitering

Hur ser en typisk arbetsdag ut som sjuksköterska på Stora Sköndals neurologiska rehabiliteringsklinik?

Dagen börjar med en rapport från nattpersonalen. Därefter delar vi upp oss i en gul och en grön sida med 13 respektive 15 patientplatser. Som sjuksköterska har jag omvårdnadsansvar och organiserar morgonarbetet tillsammans med övrig personal.

Vi går igenom varje patients att-göra-lista, dagens nya patienter och vilka som ska skrivas ut, delar ut medicin, mäter blodsocker och ger insulin. 8.45 har vi medicinsk rond tillsammans med läkarna. Patienternas träning startar oftast 9.00.

10.00 skriver vi in nya patienter och stämmer av med läkare. Vi arbetar i journalsystemen ”Take Care” samt “Life Care” där vi utbyter information med kommun och primärvård. Många av våra patienter behöver insatser efter utskrivning vilket vi planerar inför innan patienten skrivs ut.

Under dagen har vi korta avstämningar med fysioterapeuter, arbetsterapeuter, logopeder och kuratorer. Vi samordnar insatser per telefon med anhöriga, vårdcentraler, sjukhus med mera.

En dag i veckan har vi storrond där vi pratar om hur det går för patienterna och presenterar nya patienter. På eftermiddagen går en sjuksköterska och läkare runt till alla patienter och berättar vad vi gått igenom och lyssnar till patienternas tankar kring sin rehabilitering.

Kvällssjuksköterska börjar 14.00 med en läsrapport följt av kortare avstämning med dagsjuksköterska. Kvällssjuksköterskan tar vid det som inte hunnits med under dagpasset och fortsätter planeringen för eftermiddagen, tar rapport på morgondagens nya patienter, stämmer av med läkare, delar ut läkemedel och hjälper till där det behövs, ända tills nattpersonalen kommer 20:30.

Vad är du mest stolt över på din arbetsplats?

Jag är mest stolt över de framsteg våra patienter lyckas göra under sin i genomsnitt 3 veckor korta vårdtid hos oss. Det är en fröjd att se hur glad en patient blir som skrevs in i rullstol och som kan gå ut själv med hjälp av rollator.

Jag är stolt över att vi samarbetar så bra i teamet och att alla verkligen gör sitt bästa för att stödja, pusha och motivera patienterna.

Jag är också stolt över det fina rykte vi har som klinik, att de allra flesta patienterna är så nöjda med tiden hos oss. Många får nya vänner under tiden hos oss och fortsätter att ha kontakt efter utskrivningen.

På vilket sätt tycker du att ni främjar samarbete och trivsel?

Vi låter alla få vara med och tycka till och för att främja samarbetet på avdelningen så har vi börjat med att vi byter sida ibland från gul till grön och vice versa för att alla ska få jobba med varandra.

Vi jobbar med ”spegling” två gånger i veckan då alla som jobbar den dagen får några minuter var att berätta om sin upplevelse av dagen för de andra, utan att bli avbruten.

Vi har ett glatt och öppet klimat hos oss med mycket skratt. Konflikter tas hand om direkt innan de blir större, vilket är jättebra för arbetsklimatet. Vi får ofta höra av ny personal, studenter med flera, att de snabbt känner sig inkluderade i arbetsgruppen vilket jag tycker är ett fint betyg!

Relaterad läsning om Stora Sköndals neurologiska rehabiliteringsklinik

Stora Sköndals neurologiska rehabiliteringsklinik

Sportfiskare fick stroke och upptäckte ny passion i arbetsterapin