Meny Stäng

Olivia Moulaée Conradsson, Fysioterapeut

Hur ser en typisk arbetsdag ut som fysioterapeut på Neurologiska Rehabiliteringskliniken?

Min arbetsdag börjar med att gå igenom patientlistor och journaler, utforma träningsprogram, ordna utrustning för behandlingar med mera. Vid möten med nya patienter bedömer jag deras behov och begränsningar genom medicinska frågor, tester och rörelseundersökningar för att formulera mål och behandlingsplaner.

Behandlingen varierar beroende på patientens behov och diagnos, och kan inkludera gång- och balansträning, manuell terapi, stretchning och andra metoder. Min roll som fysioterapeut innebär att övervaka och anpassa behandlingen baserat på patientens respons.

Efter varje behandling dokumenterar jag observationer, resultat och eventuella förändringar i patientens tillstånd för att hålla patientjournaler uppdaterade och följa upp behandlingsframsteg. Samarbetet med andra yrkesgrupper, såsom arbetsterapeuter, logopeder, läkare och sjuksköterskor, är en viktig del av Stora Sköndals tvärprofessionella arbete för att koordinera vård och behandling.

Arbetsdagen avslutas med dokumentation, remissförberedelser, förskrivning av hjälpmedel, städning av arbetsutrymmen och förberedelser inför kommande dag, inklusive schemaläggning av möten och behandlingar samt utformar och förskriver hjälpmedel.

Hur ser samarbetet ut mellan kollegorna hos er?

De olika yrkesgrupperna samarbetar mycket på Stora Sköndal. Att jobba i team är roligt och ibland utmanande då mångas viljor och expertis behöver vägas in för att sedan vävas ihop efter patientens behov. Vi har patientcentrerad vård och värnar om förutom patientens även medarbetarnas välmående. Vi har högt i tak, ställer frågor till varandra och utvecklas. Att vara ödmjuk och inte sitta på höga hästar känns viktigt på en arbetsplats där alla är otroligt hjälpsamma och alltid ställer upp för varandra. Även cheferna är lyhörda och tycker om att bolla idéer och förslag med oss medarbetare.

Varför är det utvecklande att arbeta som fysioterapeut inom neurologin?

Jag har alltid varit intresserad av neurologi. Utan att förstå hjärnans komplexa processer så är det ju svårt att förstå hur kroppen fungerar. Många drabbas av olika neurologiska sjukdomar och behöver rehabiliteras. Det kan vara allt från att lära sig gå till att förstå varför vissa primitiva reflexer kan utlösas och lära sig kompensatoriska strategier till att lära hjärnan och kroppen att börja kommunicera med varandra igen.